NASZE LOKALIZACJE

Zatrudniając ponad 1400 pracowników obsługujących klientów w ponad 100 krajach, CSM Ingredients posiada 7 zakładów produkcyjnych, 6 centrów rozwoju produktu i 2 centra innowacji.